ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มีนาคม 2563
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 28 มีนาคม 2563


  หน้าแรก     มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  
     มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตดาวน์โหลด
     มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจดาวน์โหลด
     มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมดาวน์โหลด
     มาตรการป้องกันการับสินบนดาวน์โหลด
     มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างดาวน์โหลด
     มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมดาวน์โหลด
     มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะดาวน์โหลด
     มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดีดาวน์โหลด

 
นายสมชาย กมลวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน

 
นางสาวจันทร์ฉาย เท่าทอง
ปลัด อบต.เกาะขนุน
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.เกาะขนุน?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.235.74.184
คุณเข้าชมลำดับที่ 691,470 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน
402 หมู่ 3 ถนนพนมสารคาม - สนามชัยเขต อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-552690 , 038-552596  Fax : 038-552690
Email : khaokanun@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.