ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 21 มกราคม 2563


  หน้าแรก   ภาพกิจกรรม     ภาพทั้งหมด 

ภาพทั้งหมด
ภาพกิจกรรม  โครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน: วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 นายสมชาย กมลวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน โดยมี นายแอ๊ด คณารัตน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน นายนรินทร์ ไชยวงค์ทอง นายอาทิตย์ พุทธรักษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน นายไตรรงค์ เทพพิมาณ เลขานุการนายกฯพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน สอบต. อสม. ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คณะกรรมการกองทุน และ อนุกรรมการกองทุน เข้าร่วมจัดทำแผนเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาสุขภาพและกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่ หน่วยบริการสาธารณสุข ประชาชน กลุ่ม ชมรม หน่วยงานในพื้นที่ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาให้เกิดสุขภาวะที่ดีของประชาชนตำบลเกาะขนุนต่อไป การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายบรรจบ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลพนมสารคาม เป็นวิทยากรให้ความรู้
 
 
 
 
 
 

 
นายสมชาย กมลวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน

 
นางสาวจันทร์ฉาย เท่าทอง
ปลัด อบต.เกาะขนุน
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.เกาะขนุน?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 7 คน
หมายเลข IP 35.175.201.14
คุณเข้าชมลำดับที่ 608,002 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน
402 หมู่ 3 ถนนพนมสารคาม - สนามชัยเขต อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-552690 , 038-552596  Fax : 038-552690
Email : khaokanun@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.