ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 21 มกราคม 2563


  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
โครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน: วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 นายสมชาย กมลวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน โดยมี นายแอ๊ด คณารัตน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน นายนรินทร์ ไชยวงค์ทอง นายอาทิตย์ พุทธรักษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน นายไตรรงค์ เทพพิมาณ เลขานุการนายกฯพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน สอบต. อสม. ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คณะกรรมการกองทุน และ อนุกรรมการกองทุน เข้าร่วมจัดทำแผนเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาสุขภาพและกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่ หน่วยบริการสาธารณสุข ประชาชน กลุ่ม ชมรม หน่วยงานในพื้นที่ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาให้เกิดสุขภาวะที่ดีของประชาชนตำบลเกาะขนุนต่อไป การจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายบรรจบ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลพนมสารคาม เป็นวิทยากรให้ความรู้
โครงการส่งเสริมความปลอดภัยด้านการจราจร: วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 นายอาทิตย์ พุทธรักษา รองนายก อบต.เกาะขนุน ได้รับมอบหมายจากนายสมชาย กมลวงษ์ นายก อบต.เกาะขนุน ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมความปลอดภัยด้านการจราจร ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ อบต.เกาะขนุน โดยได้รับเกียรติจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอพนมสารคาม ในการสนับสนุนทีมงานวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนชั้น ป.5-6 จากสถานศึกษาทั้ง 7 แห่ง ในพื้นที่
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.): วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 นายอาทิตย์ พุทธรักษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน ได้รับมอบหมายจาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน
โครงการรณรงค์การใช้สื่อออนไลน์ในเด็กและเยาวชน : วันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 นายอาทิตย์ พุทธรักษา รองนายก อบต.เกาะขนุน ได้รับมอบหมายจาก นายก อบต.เกาะขนุน เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์การใช้สื่อออนไลน์ในเด็กและเยาวชน ของสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกาะขนุน ณ วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม ตำบลเกาะขนุน โดยมีที่ปรึกษาคณะบริหารสดย.ตำบล หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.เกาะขนุน นักวิชาการศึกษาอบต.เกาะขนุน นักพัฒนาสังคม จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเกียรติการจัดกิจกรรม ว่าที่ร้อยตรีศิรพงศ์ โภคินวงศ์หิรัญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้
English Camp 2019: วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 นายสมชาย กมลวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน นายแอ๊ด คณารัตน์ ประธานสภา อบต.เกาะขนุน นายอาทิตย์ พุทธรักษา รองนายก อบต.เกาะขนุน พร้อมด้วย สอบต.หมูที่ 4 6 และ 7 และผู้นำชุมชนหมู่ที่ 6 ร่วมพิธีเปิดค่าย English Camp ณ โรงเรียนวัดนาน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะขนุน โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั้ง 9 แห่งได้แก่วัดหนองเสือ บ้านแหลมตะคร้อ วัดนาน้อย วัดชายเคือง บ้านห้วยพลู วัดดอนขี้เหล็ก วัดพงษาราม และ สว่างศรัทธาธรรมสถานจำนวน 120 คน
โครงการดูแลและติดตามเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงประจำปี 2562: นายสมชาย กมลวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน พร้อมอาทิตย์ พุทธรักษา รองนายกอบต. และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เกาะขนุน นายพงษ์ศักดิ์ แก้วคำ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ นางสาวอรชพร วงค์บุญเพ็ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รพสต.เกาะขนุน รพสต.ห้วยพลู และอสม. ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง เพื่อส่งเสริมขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยและผู้ดูแล ระหว่างเดือนสิงหาคม 2562
#ทรงพระเจริญ# วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 นายสมชาย กมลวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน นายนรินทร์ ไชยวงค์ทอง นายอาทิตย์ พุทธรักษา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง สอบต. ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
การประชุมประจำเดือนพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน : นายสมชาย กมลวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน นางสาวจันทร์ฉาย เท่าทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและมอบหมายนโยบายการบริหารแก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน ทุกวันที่ 10 ของเดือน
#ร่วมสานฝันผู้ยากไร้ในต่างจังหวัด# วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 นายสมชาย กมลวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน นายไตรรงค์ เทพพิมาณ เลขานุการนายกฯ ร่วมพิธีมอบบ้านในโครงการ "สานฝันผู้ยากไร้ในต่างจังหวัด (ปี 12 ครั้งที่ 29)" ร่วมกับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111 และผู้สนับสนุนโครงการ ได้แก่ บริษัทมังกี้ อีที จำกัด บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในการซ่อมบ้านให้พลทหารยศพัทธ์ ยิ่งศักดิ์มงคล และครอบครัว ณ บ้านเลขที่ 42/1 หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมร่วมมอบของบริจาคให้พลทหารยศพัทธ์ ยิ่งศักดิ์มงคลและผู้ยากไร้อีก 4 คน
#ขอพระองค์ทรงพระเจริญ# วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายสมชาย กมลวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมทำกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐) ณ ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม
การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 :25 กรกฎาคม 2562 นายสมชาย กมลวงษ์ นายก อบต.เกาะขนุน นายแอ๊ด คณารัตน์ ประะานสภา อบต.เกาะขนุน นายอาทิตย์ พุทธรักษา รองนายก อบต.เกาะขนุน นายไตรรงค์ เทพพิมาณ เลขานุการนายก อบต.เกาะขนุน นางสาวจันทร์ฉาย เท่าทอง ปลัด อบต.เกาะขนุน พร้อมสอบต. และข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีผู้อำนวยการ รพสต.เกาะขนุน เกษตรตำบล ประธานชมรมผู้สูงอายุ และประธานชมรมผู้พิการ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย
“จิตอาสาพัฒนา ลำน้ำ ลำคลอง" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 : วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น นางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอพนมสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช 2562 ซึ่งประธานในพิธี ได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และนำจิตอาสาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม กล่าวคำปฏิญาณตน “เราทำความดีด้วยหัวใจ” จากนั้น นำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติภารกิจในการพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง บริเวณคลองท่าลาดริมน้ำวัดชายเคืองวนาราม หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งนายสมชาย กมลวงษ์ นายก อบต.เกาะขนุน มอบหม่าย กำนันอาทิตย์ พุทธรักษา รองนายก อบต.เกาะขนุน นายไตรรงค์ เทพพืมาณ เลขานุการนายก อบตฯ พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ สอบต. จิตอาสาและประชาชนตำบลเกาะขนุน หมู่ที่ 7 ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่ และเข้าร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้
ถนนเด็กเดิน เพลินวัฒนธรรมฯ : วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 นายสมชาย กมลวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน มอบหมายให้นางสาวโชติกา ธนาโชติจินดา นำคณะบริหารสดย. ตำบลเกาะขนุน เข้าร่วมจัดบูธนิทรรศการ พร้อมรับมอบเกียรติบัตร ตาม“โครงการถนนเด็กเดินเพลินวัฒนธรรม ชมมนต์เสน่ห์ริมน้ำ งามล้ำพิพิธภัณฑ์เมืองฉะเชิงเทรา” จัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับการทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯซึ่งเปิดงานโดย นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และจวนผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งได้รับเกียรติจากนายอำเภอพนมสารคาม นางฐิติลักษณ์ แสงงาม ในการเยี่ยมชมบูธนิทรรศการและถ่ายร่วมกับคณะบริหาร สดย.ตำบลเกาะขนุน
การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562: องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน จัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน
ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น: วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน นำโดยนายสมชาย กมลวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน กำนันอาทิตย์ พุทธรักษา รองนายก อบต.เกาะขนุน นายไตรรงค์ เทพพิมาณ เลขานุการนายกอบต.เกาะขนุน นางสาวจันทร์ฉาย เท่าทอง ปลัด อบต.เกาะขนุน จัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน โดยมี นายแอ๊ด คณารัตน์ ประธานสภา อบต. สอบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตัวแทนส่วนราชการและประชาชนทั้ง 14 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเห็นชอบ
#ทรงพระเจริญ# วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 นายสมชาย กมลวงษ์ นายกอบต.เกาะขนุน นางสาวจันทร์ฉาย เท่าทอง ปลัด อบต.เกาะขนุน นายแอ๊ด คณารัตน์ ประธานสภา อบต.เกาะขนุน พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร สอบต. ข้าราชการ พนักงาน อบต.เกาะขนุน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยในช่วงเช้าเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ลงนามถวายพระพร ณ ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง ณ ริมน้ำวัดชายเคืองวนาราม และช่วงเย็นร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม
Kick off รณรงค์ ลดปริมาณขยะจากแหล่งกำเนิด ปีที่1: วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอพนมสารคาม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off ตามโครงการรณรงค์ ลดปริมาณขยะจากแหล่งกำเนิด ปีที่1 โดย นายสมชาย กมลวงษ์ นายก อบต.เกาะขนุน เป็นผู้กล่าวรายงานสถานการณ์ขยะ ในตำบลเกาะขนุน การจัดกิจกรรมครั้งนี้มี ส.อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขต อบต. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อสม.และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก จากวันนี้เป็นต้นไปนายสมชาย กมลวงษ์ นายก อบต.เกาะขนุน มอบหมายให้ นายนรินทร์ ไชยวงค์ทอง รองนายก อบต.เกาะขนุน และ นายอาทิตย์ พุทธรักษา รองนายก อบต.เกาะขนุน พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ แก้วคำ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรม Kick off การเดินรณรงค์ ลด คัดแยก และจัดการขยะอินทรีย์ในครัวเรือน พร้อมติดตั้งถังขยะอินทรีย์ครัวเรือน ในพื้นที่หมู่ที่ 2-15 อย่างต่อเนื่อง
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 : วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 นายสมชาย กมลวงษ์ นายก องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน มอบหมายให้นางสาวจารุวรรณ ราชวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป นำพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด อบต.เกาะขนุน ทำกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 โดยการปลูกต้นรวงผึ้งและปลูกไม้ผล ณ พื้นที่ อบต.เกาะขนุน
การประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน: วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน โดยนายสมชาย กมลวงษ์ นายก อบต.เกาะขนุน นายแอ๊ด คณารัตน์ ประธานสภา อบต.เกาะขนุน นางสาวจันทร์ฉาย เท่าทอง ปลัด อบต.เกาะขนุน จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3-15 ณ ห้องประชุมสภา อบต.เกาะขนุน
ท่องเที่ยวชุมชนพนมสารคาม: วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายสมชาย กมลวงษ์ นายกอบต.เกาะขนุน มอบหมาย นางสาวจารุวรรณ ราชวงษ์ หัวหน้าสนง.ปลัด อบต.เกาะขนุน นางสาวโชติกา ธนาโชติจินดา ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ อบต.เกาะขนุน และ สอบต.หมู่ 4, 6, 12 และตัวแทนชุมชน หมู่.7 ในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการท่องเที่ยวชุมชน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม

 

 
นายสมชาย กมลวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน

 
นางสาวจันทร์ฉาย เท่าทอง
ปลัด อบต.เกาะขนุน
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.เกาะขนุน?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.175.201.14
คุณเข้าชมลำดับที่ 608,034 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน
402 หมู่ 3 ถนนพนมสารคาม - สนามชัยเขต อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-552690 , 038-552596  Fax : 038-552690
Email : khaokanun@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.