ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 21 มกราคม 2563


  หน้าแรก     กองสาธารณสุขฯ 

กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขฯ  


นายพงษ์ศักดิ์ แก้วคำ
ผอ.กองสาธารณสุขฯ


นางสาวอรชพร วงค์บุญเพ็ง
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นางสาวทัศนีย์ แสงสว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวิโรจน์ วรชุน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายสุวิทย์ เจริญกุลมานะดี
พนักงานขับรถขยะ


นายเกรียงศักดิ์ ยะคะเรศ
คนงานประจำรถขยะ


นายอรัญ รอดภัย
คนงานประจำรถขยะ


นายชาญชัย แซ่แต้
คนงานประจำรถขยะ


นายคงศักดิ์ กันมะณี
คนงานประจำรถขยะ


นายพงษ์พัฒน์ เจริญกุลมานะ
คนงานประจำรถขยะ


นายอุดมทรัพย์ เจริญกุลมานะดี
คนงานประจำรถขยะ


นายเที่ยง พรมจันทร์
คนงานประจำรถขยะ

 
นายสมชาย กมลวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน

 
นางสาวจันทร์ฉาย เท่าทอง
ปลัด อบต.เกาะขนุน
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.เกาะขนุน?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.175.201.14
คุณเข้าชมลำดับที่ 608,146 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน
402 หมู่ 3 ถนนพนมสารคาม - สนามชัยเขต อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-552690 , 038-552596  Fax : 038-552690
Email : khaokanun@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.