ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 18 มกราคม 2563


  หน้าแรก     สมาชิกฝ่ายสภา อบต.เกาะขนุน 

สมาชิกฝ่ายสภา อบต.เกาะขนุน
สมาชิกฝ่ายสภา อบต.เกาะขนุน  


นายแอ๊ด คณารัตน์
ประธานสภา อบต.เกาะขนุน


นายสมศักดิ์ พุดซ้อน
รองประธานสภา อบต.เกาะขนุน


นางสาวจันทร์ฉาย เท่าทอง
เลขานุการสภา อบต.เกาะขนุน


นายอนันต์ ไทยประเสริฐ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2


นายอมร ประภาศิริสุลี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2


นายแอ๊ด คณารัตน์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3


นายจเร ทิพย์รัตน์ทัศไนย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3


นางดวงกมล ทองประสิทธิ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4


นายอภิสิทธิ์ วระสิทธิ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่4


นางอรษา สุวรรณราช
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5


นางสาววารี คิระประสูติ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5


นายสุจริต โมนะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6


นายปรีชา โมนะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6


นายปราโมทย์ วิมลภักตร์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7


นายเด่นชัย วิไลวัลย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7


นายบำรุง ชื่นใจดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8


นายสมศักดิ์ พุดซ้อน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9


นายสมศักดิ์ อุ่นแก้ว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9


นายทวีป ณีวงค์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11


นายธานินทร์ เนาวลักษณ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 11


นายพนม นิวัตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12


นายคุณาพจน์ ภาวศุทธิวงศ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 12


นายสมบูรณ์ เข็มโรจน์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13


นายสรายุธ ตรีรัตนนุกูล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14


นายสมนึก ทิพสุวรรณ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15


นายประพัฒน์ ทิสมบูรณ์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15

 
นายสมชาย กมลวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน

 
นางสาวจันทร์ฉาย เท่าทอง
ปลัด อบต.เกาะขนุน
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.เกาะขนุน?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 18.232.55.175
คุณเข้าชมลำดับที่ 605,454 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน
402 หมู่ 3 ถนนพนมสารคาม - สนามชัยเขต อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-552690 , 038-552596  Fax : 038-552690
Email : khaokanun@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.