ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 18 มกราคม 2563


  หน้าแรก     การบริการพื้นฐาน 

การบริการพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน  

การบริการพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน

อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

การคมนาคม (แสดงจำนวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)

Ø ถนนสาย  กบินทร์บุรี แปลงยาว (304)  ผ่านหมู่ที่ 6,7,9,12,14

Ø ถนนสาย  ฉะเชิงเทรา กบินทร์บุรี  (331)  ผ่านหมู่ที่  15

Ø ถนนสาย  พนมสารคาม  -  สนามชัยเขต (3245)  ผ่านหมู่ที่  3,4,6,7

Ø ถนนลาดยาง  จำนวน  14  สาย

Ø ถนนคอนกรีต  ค.ส.ล.  จำนวน   5  สาย

Ø ถนนลูกรัง  จำนวน  131  สาย

Ø ถนนดิน  จำนวน  14  สาย

การโทรคมนาคม

Ø ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข……………….………-……….…….แห่ง

Ø สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ ………………….……-……………...แห่ง

Ø ระบุ…….โทรศัพท์สาธารณะประจำหมู่บ้าน  จำนวน ….15…….ตู้

การไฟฟ้า

Ø ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน  จำนวนประชากรที่ใช้  ไฟฟ้า   จำนวน  3,525  ครอบครัว

  แหล่งน้ำธรรมชาติ

Ø ลำน้ำ , ลำห้วย………………..……28……………….สาย

Ø บึง , หนองอื่น………………..……..2……………….แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

Ø ฝาย………………………….……..6………………….แห่ง

Ø บ่อน้ำตื้น………………………..920………………….แห่ง

Ø บ่อโยกย้าย……………………….19…………………..แห่ง

Ø อื่น ๆ (ระบุ) ….ประปาหมู่บ้าน16…………...…….. แห่ง

Ø อ่างเก็บน้ำ………………………..-………………..…..แห่ง

 


 
นายสมชาย กมลวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน

 
นางสาวจันทร์ฉาย เท่าทอง
ปลัด อบต.เกาะขนุน
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.เกาะขนุน?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 18.232.55.175
คุณเข้าชมลำดับที่ 605,479 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน
402 หมู่ 3 ถนนพนมสารคาม - สนามชัยเขต อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-552690 , 038-552596  Fax : 038-552690
Email : khaokanun@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.