ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 21 มกราคม 2563


  หน้าแรก     สภาพสังคม 

สภาพสังคม
สภาพสังคม  

สภาพทางสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน

อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

การศึกษา

Ø โรงเรียนประถมศึกษา………..8………...แห่ง

Ø โรงเรียนมัธยมศึกษา…………2………...แห่ง

Ø โรงเรียนอาชีวศึกษา……….…1……..…แห่ง

Ø โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง…..…-…...……แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

Ø วัด / สำนักสงฆ์………………9………..แห่ง

Ø มัสยิด………………………..-…………แห่ง

Ø ศาลเจ้า………………………-…………แห่ง

Ø โบสถ์……………….……….-…………แห่ง

สาธารณสุข

Ø โรงเรียนของรัฐขนาด……..-……..เตียง………….-…………..แห่ง

Ø สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน……………..2……...……แห่ง

Ø สถานพยาบาลเอกชน…………………………….-……………แห่ง

Ø ร้านขายยาแผนปัจจุบัน…………………………...-……………แห่ง

Ø อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ………..100.....……..แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

Ø สถานีตำรวจ………………………….-………………………แห่ง

Ø สถานีดับเพลิง………………………..-………………………แห่ง

 


 
นายสมชาย กมลวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน

 
นางสาวจันทร์ฉาย เท่าทอง
ปลัด อบต.เกาะขนุน
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.เกาะขนุน?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.175.201.14
คุณเข้าชมลำดับที่ 608,095 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน
402 หมู่ 3 ถนนพนมสารคาม - สนามชัยเขต อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-552690 , 038-552596  Fax : 038-552690
Email : khaokanun@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.