ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 21 มกราคม 2563


  หน้าแรก     สภาพเศรฐกิจ 

สภาพเศรฐกิจ
สภาพเศรฐกิจ  

สภาพทางเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน

อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

อาชีพ

Ø ประชากรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน

Ø อาชีพหลักของประชากร  ได้แก่  ทำนา  ทำไร่  ทำสวน

Ø อาชีพรองของเกษตรกร  ได้แก่  เลี้ยงสัตว์  ค้าขาย  รับจ้าง 

Ø อัตราค่าจ้างแรงงาน     325                       บาท / วัน 

  หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

Ø ธนาคาร…………………..…-……..…..แห่ง

Ø โรงแรม……………………..4…….…..แห่ง

Ø ปั๊มน้ำมันและก๊าซ………..…3…………แห่ง

Ø โรงงานอุตสาหกรรม…...…23...……….แห่ง

Ø โรงสี………………………..1…………แห่ง

Ø ร้านค้า………………......…90…………แห่ง

Ø ร้านรับซื้อและขายของเก่า…..10..…...…แห่ง

Ø ฟาร์มปศุสัตว์………………..30........….แห่ง


 
นายสมชาย กมลวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน

 
นางสาวจันทร์ฉาย เท่าทอง
ปลัด อบต.เกาะขนุน
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.เกาะขนุน?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 35.175.201.14
คุณเข้าชมลำดับที่ 608,000 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน
402 หมู่ 3 ถนนพนมสารคาม - สนามชัยเขต อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-552690 , 038-552596  Fax : 038-552690
Email : khaokanun@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.