ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์มกราคม 2563
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 21 มกราคม 2563


  หน้าแรก     สภาพทั่วไปของ อบต. 

สภาพทั่วไปของ อบต.
สภาพทั่วไปของ อบต.  

สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน

อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  ตั้งอยู่เลขที่ 402 หมู่ที่ 3  ถนนพนมสารคามสนามชัยเขต  อำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  โดยได้รับการประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อปี  2539  ตั้งอยู่ในทิศตะวันออกของอำเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม ประมาณ  5  กิโลเมตร

 

 

เนื้อที่

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน มีเนื้อที่ประมาณ 94.30 ตารางกิโลเมตร หรือ 58,937.50 ไร่

 

อาณาเขต

มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ                 ติดต่อกับ   เทศบาลตำบลเกาะขนุน  อำเภอพนมสารคาม

ทิศใต้                       ติดต่อกับ   องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว

ทิศตะวันออก          ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน  อำเภอพนมสารคาม

ทิศตะวันตก           ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน  อำเภอพนมสารคาม

 

ภูมิประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง  และที่ราบลุ่ม  มีแหล่งน้ำสำคัญของตำบล  คือ  คลองท่าลาดและคลองชลประทาน

 

 

ภูมิอากาศ

ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน     เริ่มตั้งแต่    เดือนมีนาคม  ถึง   เดือนมิถุนายน

ฤดูฝน       เริ่มตั้งแต่    เดือนกรกฎาคม   ถึง   เดือนตุลาคม

ฤดูหนาว   เริ่มตั้งแต่    เดือนพฤศจิกายน    ถึง   เดือนกุมภาพันธ์

แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่   ดังนี้

- พื้นที่อยู่ในเขต อบต.เกาะขนุน บางส่วน ได้แก่  หมู่ที่ 2  บ้านชาก  และหมู่ที่ 3  บ้านเกาะบุนนาค

- พื้นที่อยู่ในเขต อบต.เกาะขนุน เต็มทั้งหมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่  4    บ้านหนองเสือ                        หมู่ที่  5  บ้านแหลมตะคร้อ

หมู่ที่  6  บ้านนาน้อย                              หมู่ที่  7  บ้านชายเคือง

หมู่ที่  8  บ้านไร่ดอน                              หมู่ที่  9  บ้านหนองปรือ

หมู่ที่ 10  บ้านห้วยพลู                            หมู่ที่ 11  บ้านหินดาษ

หมู่ที่ 12  บ้านหนองอีโถน                     หมู่ที่ 13  บ้านดอนขี้เหล็ก

หมู่ที่ 14  บ้านหนองบ่อ                         หมู่ที่ 15  บ้านห้วยสาม         

 

- รายชื่อผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลเกาะขนุน

หมู่ที่ 3     นายภัทรพล            ทิสาลี

หมู่ที่ 4     นายพงศกร             ทองประสิทธิ์

หมู่ที่ 5    


 
นายสมชาย กมลวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน

 
นางสาวจันทร์ฉาย เท่าทอง
ปลัด อบต.เกาะขนุน
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.เกาะขนุน?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 35.175.201.14
คุณเข้าชมลำดับที่ 608,060 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน
402 หมู่ 3 ถนนพนมสารคาม - สนามชัยเขต อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-552690 , 038-552596  Fax : 038-552690
Email : khaokanun@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.