กันยายน 2559
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 29 กันยายน 2559

อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน


    หน้าแรก 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
Hacked By - TurkHackTeam.Org/Net - 19 Mayıs Operasyonu - Turan Ordusu 
     

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ตรวจรับงานจ้าง “โครงการก่...     จำนวนผู้เข้าชม 46 ครั้ง
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ อบต.บางคา...     จำนวนผู้เข้าชม 45 ครั้ง
ประกาศราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารและอาคารประกอบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองจาน...     จำนวนผู้เข้าชม 42 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมอาคารและอาคารประกอบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินลาด...     จำนวนผู้เข้าชม 41 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินลาด...     จำนวนผู้เข้าชม 58 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงทางเข้าพร้อมลานคอนกรีต บริเวณที่ทำการ อบต.โนนสำราญ...     จำนวนผู้เข้าชม 54 ครั้ง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงทางเข้าพร้อมลานคอนกรีต บริเวณที่ทำการ อบต.โนนสำราญ...     จำนวนผู้เข้าชม 55 ครั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน...     จำนวนผู้เข้าชม 64 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่องพิจารณาผลการเปิดซองสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 79 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองฝาง เรื่องพิจารณาผลการเปิดซองสอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้าง...     จำนวนผู้เข้าชม 81 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ฉช.3017 แยกทางหลวงหมายเลข 304 – บ้านปากค
   สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายแยก (3245) เข้าบ้านชายเคือง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะขน
   สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตประปา ภายในตำบลเกาะขนุน เข้าบริเวณ หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะขนุน
   ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านนายหนู หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะขนุน
   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายน้อง หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะขนุน
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
   ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบผิวจราจรยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ฉช.3017 แยกทางหลวงหมายเลข 304 – บ้านปากค
   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสพัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13,14,7 โดยวิธีตกลงราคา
   ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายบ้านกำนันวิชัย หมู่ที่ 14 โดยวิธีตกลงราคา
   ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 41 รายการ
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สายเกาะลอย ซอย 1 หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะขวาง(16 ก.ย. 59)
   ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการก่อสร้างป้ายพร้อมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.พลวงทอง
   ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุหินคลุก โดยวิธีตกลงราคา
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านแหลม หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะขวาง(13 กันยายน 2559)
   ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ถนนสายอ่างหิน-เกาะตะเคียน หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะขวาง(13 กันยายน 2559)
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
อบต.เกาะขนุนร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ฉช. มอบเงินสงเคราะห์ให้กับผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง  ...
อบต.เกาะขนุน  จัดทำโครงการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียงขึ้น  เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ญาติผู้ป่วยติดเตีย ...
โครงการมหกรรมสุขภาพ  ภายใต้แนวคิด  กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เกาะขนุน  สร้างสรรค์สุขภาพดี เพื่อคนตำบ ...
สืบสานประเพณีสงกรานต์ 13-16 เมษายน  2559  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  นำโดยนายสมชาย  กมลวงษ์  นายก อบต.เ ...
 
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

 


ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย
ประกาศสมัครสอบงานราชการทั่วไทย  


ข่าวเทคโนโลยี
ข่าวเทคโนโลยี  


ข่าวเด่นประจำวัน
ข่าวเด่นประจำวัน  


โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2558  

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  ได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด"เกาะขนุนเกมส์ ครั้งที่  14" ในระหว่างวันอาทิตย์ที่  9  พฤศจิกายน - วันอาทิตย์ที่  30  พฤศจิกายน 2557  เพื่อถวายเป็พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช  โดยมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา เมื่อวันอาทิตย์ที่  23  พฤศจิกายน  2557  ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์  ทองกัญชร  นายอำเภอพนมสารคามเป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานมากมาย อาทิ สจ.ชวลิตร  ตัญยะบุตร  สจ.ศักดิ์ชาย  ตันเจริญ  กำนันอาทิตย์  พุทธรักษา  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  อบต.  ผู้อำนวยการโรงเรียน  อสม. กลุ่มสตรีและประชาชนชาวตำบลเกาะขนุน 

นายสมชาย  กมลวงษ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน  ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้


 
นายสมชาย กมลวงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน

 
นางสาวจันทร์ฉาย เท่าทอง
ปลัด อบต.เกาะขนุน
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.เกาะขนุน?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.227.72.69
คุณเข้าชมลำดับที่ 338,056 
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน
402 หมู่ 3 ถนนพนมสารคาม - สนามชัยเขต อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
Tel : 038-552690 , 038-552596  Fax : 038-552690
Email : khaokanun@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.